Sweet Deed #100

I Haiti og Honduras plages befolkningen af de samme to ting: fattigdom og affald. Fattigdommen forbliver på grund af manglende værdige jobs. Affald ophobes i gaderne, kanaler og lossepladser på grund af manglende genbrug og affaldsinfrastruktur.

Plastiksamling er i disse lande en kilde til levebrød for de fattige. Det er en mulighed for de fleste individer i samfundet grundet færre adgangsbarriere hvad angår færdigheder og uddannelsesniveauer.

Men iværksætterne, der samler plastaffald for at tjene til føden, har mange udfordringer. En af de mest typiske forhindringer er manglende adgang til kapital. Uden økonomisk støtte er det svært eller umuligt at skalere deres forretninger eller udskifte ødelagte udstyr.

Plastiksamlerne marginaliseres også ofte af samfundet. Og deres arbejde stigmatiseres som ubetydelig. Det skyldes, at deres arbejde indebærer at indsamle affald fra lossepladser eller fra byrum i byen.

Jeg synes, at de fortjener større anerkendelse af deres værdifulde bidrag til miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed. Netop derfor støttede jeg et projekt, som Thread International lancerede for haitere og honduraner. Et projekt der skulle hjælpe med at løse de udfordringer, som plastiksamlerne står overfor.

Thread International mener nemlig, at fattigdom er en epidemi, der kan helbredes i vores levetid gennem ansvarlige og solvente virksomheder. Thread omdanner plastaffald til indtægtsmuligheder for mennesker – samt højtydende og formål fyldte materialer til globale tøjmærker. Organisationens netværk understøtter over 60 uafhængigt ejede og drevne plastindsamlingscentre i Haiti alene.

Projektet vil således øge antallet af plastiksamlere, som har adgang til finansiel bistand, fra 3% til 14% hver måned. Dette vil komme os selv og de kommende generationer til gode.

 

Følg med på Kandymans Facebook-side her

Comments are disabled